پست های برچسب زده شده "پرورش قارچ دکمه ای"

در این عملیات که در دو مرحلۀ تخمیر و پاستوریزاسیون صورت می پذیرد مواد اولیه طبق

فرمول از قبل تهیه و ضمن مخلوط نمودن آن ها به روش های معمول شرایطی فراهم می گردد

تا در اثر انباشته شدن تودۀ مواد تخمیر لازم صورت پذیرد پس از سپری شدن این مرحله با

اجرای عملیات پاستوریزاسیون کمپوست سازی تکمیل و عاری از میکرو اورگانیسم های نا

خواسته تا حد امکان گردیده و بستری مناسب جهت تأمین مواد غذایی لازم برای پرورش قارچ

دکمه ای فراهم می شود. موفقیت هر چه بیشتر در تولید قارچ دکمه ای تا حدود زیادی بسته

به موفقیت در ساخت کمپوست بعنوان تنها منبع تأمین مواد غذایی جهت رشد قارچ داشته و

چنانچه این عملیات مبتنی بر فراگیری علوم و دانش فنی مربوط و آموزش های لازم باشد پرورش

قارچ دکمه ای کاری آسان و پر درآمد و موجب رضایت کامل پرورش دهندگان از هر حیث خواهد

بود.

قارچ دکمه ای با نام علمی Agaricus bisporus فاقد کلروفیل و متّکی به مواد آلی سایر

موجودات یا به عبارتی هتروتروف می باشد و بدلیل آن که مواد آلی مورد نیاز خود را منحصراً

از بقایای موجودات زنده دیگر تامین می کند به آن گندرو یا ساپروفیت) saprophyte ( می گویند.

اصول پرورش قارچ دکمه ای

نظر به اینکه قارچ های دکمه ای از جمله تجزیه کننده های ثانویه هستند نیازمندند بر روی مواد

آلی که قبلا مورد تجزیه میکروبی قرار گرفته است مستقر گردیده و رشد نماید به این فرآیند

میکروبی که طی آن مواد آلی تخمیر شده و مورد تجزیه قرار می گیرند کمپوستینگ یا کود سازی

گفته و طبق این تعریف می توان دریافت قارچ دکمه ای بر خلاف قارچ های صدفی جهت تأمین

غذای مورد نیاز خود احتیاج به مواد دیگری به غیر از کاه در بستر کشت داشته که برای تهیۀ کمپوست باید در نظر گرفته شوند. این مواد شامل

-انواع کودهای حیوانی بعنوان مکملهای غذائی  انواع کنسانتره بعنوان افزودنی ها

مواد معدنی و کودهای ازته می باشند که تحت شرایط خاص و طبق فرمول های تعریف شده

تهیه و در فرآیند کمپوست سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این فرمول ها متنوع بوده

وتاکنون فرمول خاصی بعنوان یک فرمول کلی و جهانی بمنظور مصرف در سراسر جهان ارائه

نگردیده و در هر منطقه ای که کار کشت و پرورش قارچ دکمه ای صورت می پذیرد بر حسب

مواد اولیۀ موجود ممکن است از یک یا چند فرمول منطبق با شرایط آن منطقه استفاده شود.

فرمول رایجی که هم اکنون در اکثر واحد های کشت و پرورش قارچ دکمه ای در کشور ما مورد

استفاده قرار میگیرد متشکل از موادی همچون کاه گندم  کود مرغی  اوره  ملاس چغندر قند

و پودر سنگ گچ بوده که تهیۀ آنها در اکثر مناطق کشور به راحتی و به وفور امکان پذیر است.

شرکت ویستا
تمام حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ و متعلق به شرکت نگین فصل با نام تجاري “نگــین فــصل” ميباشد |www.neginfasl.com ©۲۰۲۰

تماس باما