پست های برچسب زده شده "مراحل پرورش قارچ"

هر واحد پرورش قارچ دکمه ای صرف نظر از مقیاس تولید چنانچه کمپوست مورد نیاز را خود

تهیه نماید در کل دارای سه بخش تولید شامل :

-بخش فرآوری کمپوست – بخش فرآوری خاک پوششی -بخش تولید قارچ

می باشند که در عمل از امکانات فراهم شده در فرآوری کمپوست به منظور فرآوری خاک

پوششی نیز می توان بهره برده و در واقع بخش فرآوری خاک پوششی فرعی و در اصل هر واحد

پرورش قارچ دکمه ای که خود اقدام به تهیه کمپوست می نماید از دو بخش اصلی فراوری

کمپوست و تولید قارچ تشکیل می گردد. عملیات فرآوری کمپوست را می توان در بونکرهای

کمپوست سازی و سپس پاستوریزاسیون آن در سالن های تولید و یا سالن خاصی که بدین منظور

احداث گردیده انجام داد. با اجرای برنامه زمانبندی و استفاده از تکنیک های جدید در فرآوری

کمپوست می توان ترتیبی اتخاذ نمود تا بطور متوالی سالن های تولید حداکثر در مدت زمانی ۰

ماهه یک دوره کامل کاشت  داشت و برداشت را پشت سر بگذارند. با استفاده از این روش

کشت و پرورش قارچ دکمه ای را که پیش از این در هر سال حدود ۸ تا ۰ دوره بیشتر اجراء

نمی گردید به ۲ تا ۱ دوره افزایش داده و علاوه بر این با قفسه بندی نمودن سالن های تولید

سطح زیر کشت هر سالن را حداقل به ۰ برابر افزایش داده که تمام این عوامل در بالا بردن

کارائی واحدهای تولیدی نقش بسزائی دارد.

شرکت ویستا
تمام حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ و متعلق به شرکت نگین فصل با نام تجاري “نگــین فــصل” ميباشد |www.neginfasl.com ©۲۰۲۰

تماس باما